Spojené advokátní kanceláře


JUDr. Václav Kulhavý

Vzdělání 

Právnická fakulta University Karlovy v Praze, zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory

Praxe 

  • obchodní právo
  • konkursní právo
  • daňová problematika
  • likvidace
  • prodej podniků
  • člen Komory Specialistů pro Krizové Řízení a Insolvenci v ČR - legislativní komise
  • v současné době spolupracuje na přípravě rekodifikace úpadkového práva
  • přednášková činnost a publikační činnost (Konkursní noviny, Konkurs a vyrovnání, Daňový a účetní poradce podnikatele)

Kontakt

E-mail: vaclav.kulhavy@virag.czeBRÁNA webarchitect