Spojené advokátní kanceláře


JUDr. Petr Schlesinger

Vzdělání

Právnická fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1975), advokát zapsaný v seznamu ČAK pod. č. 2079, podnikový právník, od roku 1992 komerční právník, od roku 1996 advokát

Praxe

  • občanské
  • obchodní
  • správní a finanční právo včetně zkušeností s procesním právem v těchto oblastech
  • konkursní právo (zapsán v seznamu správců konkursních podstat)
  • právo obchodních společností
  • ochrana proti nekalé soutěži
  • zkušenosti z oblasti tvorby a připomínkování smluv v oblasti obchodního a občanského práva
  • restituční nároky

Kontakt

E-mail: externiste@virag.czeBRÁNA webarchitect