Spojené advokátní kanceláře


O nás

Spojené advokátní kanceláře (SAK) Virág, Marvanová & partneři působí jako asociace nezávislých advokátů. Cílem SAK je nabídnout klientům komplexní právní služby na profesionální úrovni obvyklé v zahraničí s ohledem na specifika právního řádu České republiky. SAK tvoří tým zkušených právníků - advokátů se znalostmi v rozličných oblastech práva, kteří poskytují odborné služby tuzemské a zahraniční klientele.

SAK zajišťuje svým klientům komplexní řešení jednotlivých právních případů a to tím, že každý případ je posuzován jak z hlediska právního, tak i z dalších odborných hledisek. Za tímto účelem spolupracujeme s dalšími zkušenými odborníky, znalci a specializovanými firmami jak zahraničními tak tuzemskými. Při řešení právních problémů využíváme rovněž znalostí předních odborníků, z nichž řada působí na tuzemských vysokých školách a v jiných relevantních institucích.

SAK poskytuje jasné a praktické rady, založené jak na podrobné analýze konkrétního problému, tak i na znalosti širších souvislostí v daném oboru podnikání v tuzemsku i v zahraničí, klade důraz na předcházení možných problémů našich klientů a poskytuje právní služby co nejefektivnějším a nejekonomičtějším způsobem.

SAK dále nabízí svým klientům výhody advokátní kanceláře, která disponuje rozsáhlou škálou právních služeb, zejména v oborech práva obchodního, občanského, trestního, bankovního a finančního, cenných papírů, investičních společností a fondů, penzijních fondů, duševního vlastnictví,ochranných známek, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících.

Jednotliví advokáti - členové SAK - načerpali během své advokátní praxe při zastupování velkých institucionálních klientů četné zkušenosti v oblastech restrukturalizace průmyslových a jiných podniků, kapitalizace pohledávek či jiných forem řešení pohledávek z úvěrových smluv, přípravy transakcí jako je prodej podniku, části podniku, obchodního podílu, přeměny společností, akvizic při prodeji majetkových účastí, správy portfolia problematických aktiv, správy a inkasa pohledávek, zastupování akcionářů při realizaci jejich práv, konkursního řízení, likvidace společností apod. Nejnověji se naše advokátní kancelář zaměřuje na oblast práva hospodářské soutěže s akcentem na problematiku poskytování veřejných podpor a investičních pobídek.

Náš přístup při řešení právních problémů se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů, což nám umožňuje nabízet promptní, vhodná a cenově efektivní řešení konkrétních záležitostí. Klient u nás nalezne požadovanou právní pomoc odpovídající povaze jednotlivého případu a s přihlédnutím ke všem aspektům jeho potřeb, jakož i časovým možnostem. Naším cílem je především poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc maximálně přizpůsobenou specifickým požadavkům klienta.

Odměna za poskytování právních služeb závisí na složitosti a náročnosti převzatého právního případu. Obvykle SAK účtuje hodinovou odměnu, je však možné pro jednotlivé případy sjednat též paušální odměnu za vyřízení celého právního případu či odměnu za provedený právní úkon.

Spojené advokátní kanceláře Virág, Marvanová & partneři sídlí v centru Prahy, v Sudoměřské ulici v nově rekonstruovaných reprezentativních prostorách. Kancelář je vybavena moderní kancelářskou technikou.eBRÁNA webarchitect